Putboringen

De jarenlange registratie van boorgegevens van geboorde putten in onze streek, geeft ons een schat aan informatie die we kunnen aanwenden wanneer we de vraag krijgen naar een putboring.

'Ondiepe' putten worden meestal handmatig geboord, vergen weinig plaats en hebben een minimale impact op de onmiddellijke omgeving. Dit water is echter meestal ijzerhoudend zodat de toepassingsmogelijkheden beperkt zijn.

Water van goede kwaliteit moet op 'grotere diepte' geboord worden. Hiervoor wordt er machinaal geboord door middel van spoelboren. Door onze ervaring weten we hoe diep er moet geboord worden om in de optimale laag water te winnen. Als de put klaar is, wordt een pomptest uitgevoerd om het debiet en kwaliteit van het water te kennen.