PompinstallatieWij hebben een uitgebreid gamma pompen voor huishoudelijk en industrieel gebruik waar wij u deskundig kunnen in adviseren.

Al onze pompen worden door vakmensen geplaatst.

Voor de 'ondiepe' putten wordt meestal een centrifugaalpomp aanbevolen omdat dit een prijsgunstige oplossing is, weinig plaats inneemt en eenvoudig te installeren is.

Een onderwaterpomp heeft een hoog rendement en een geruisloze werking. Daar waar een pomp die bovengronds opgesteld is slechts tot ca. 8 à 10m kan opzuigen, kan een onderwaterpomp een zeer diep dynamisch waterpeil aan (dit is het waterpeil tijdens het pompen).

De motor is speciaal ontwikkeld om onder water te functioneren en wordt met het putwater gekoeld. Hij is waterdicht verbonden met de elektrische onderwaterkabel.
De pomp is opgehangen aan een kunststofleiding met trekvaste koppelingen.

Naast de put kan een peilbuis ingebracht worden om het waterpeil in rust en tijdens het pompen te kunnen meten met een peillint. Bovenaan de putbuis moet een deksel/wachtkamer voorzien worden om insijpelen van verontreinigd water te voorkomen.Omdat de pomp niet constant zou moeten draaien telkens u water vraagt is het drukexpansievat met drukschakelaar een oplossing (hydrofoorwerking).
Als er water afgenomen wordt gaat er in de eeste fase water uit het hydrofoorvat stromen.
Omdat de inhoud beperkt is, gaat de druk afnemen tot de minimum ingestelde druk. De drukschakelaar gaat dan de pomp aansturen.

Vanaf dit moment stroomt er water via de pomp naar het drukvat en het aftappunt. Als dit wordt afgesloten gaat de pomp het drukvat verder volpompen tot de maximum druk bereikt is. De drukschakelaar schakelt de pomp terug uit. Het is belangrijk dat de inhoud van het vat aangepast is aan de capaciteit van de pomp om het teveel aan- en afslaan van de pomp te vermijden.

De Wellmate drukvaten zijn van uitzonderlijke kwaliteit en door het geringe gewicht eenvoudig te installeren. De wetgeving omtrent de vergunning en meldingen van waterwinningen en boringen is sedert 1 mei 1999 opgenomen in het Vlarem (rubriek 53-54 en 55).
De volledige tekst kan u terugvinden op www.mina.be