BeregeningZoals u voor het bouwen van een huis vooraf met een architect gaat praten, zo gaat u voor uw tuinberegening eerst met ons overleggen.

Welke zones in de tuin hebben regelmatig besproeiing nodig? We kunnen hiervoor vertrekken vanuit de bestaande tuin of we bekijken samen met u het nog aan te leggen tuinplan.

Voorzien van die kennis, aangevuld met onze ervaring en vakkennis, maken wij een ontwerp op maat van uw tuin. Daarbij voegen wij een correcte prijsberekening, zodat u vooraf inzicht hebt in het te besteden budget.

Uitvoering in eigen beheer

Dezelfde mensen van het ontwerp zullen samen met onze medewerkers instaan voor de uitvoering van het ontworpen beregeningsplan.

 

Voordelen van techniek en ervaring

In de nieuwe tuinen staat niets een vlotte aanleg in de weg. De 'sleuvenfrees' graaft de kanalen waarin de toevoerleidingen van het sproeiwater komten te liggen. Indien de aan te leggen tuinstructuur vast staat, kunnen de sproeiers gemonteerd worden. Nadat de tuin is aangelegd worden de sproeiers dan juist afgesteld.

In bestaande tuinen kan er voordeel gehaald worden uit de aanwezige beplanting. Sproeiers kunnen op de precieze plaats en hoogte worden gemonteerd. Het gebruik van flexibele polyethyleenleidingen maakt dat de plaatsing zonder schade aan het wortelgestel kan gebeuren.
Bovengrondse druppelbevloeiing heeft als voordeel dat ook gevoelige planten perfect van water kunnen voorzien worden.

Volautomatische bediening op uw tuincomputer

Indien gewenst kan uw Aquador tuinberegening volautomatisch werken. De bediening van de computer is immers zeer eenvoudig en heeft enkele bijkomende troeven. Het beregeningsprogramma kan zo ingesteld worden dat het tijdstip, de plaats en de tijdsduur vastgelegd zijn. Een regenvoeler onderbreekt het programma bij voldoende natuurlijke regenval.
Voortaan is het gras bij u groener dan bij de buurman.